“Je bent niet onderweg om aan te komen”

Stichting Onderweg is opgericht om Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) te ondersteunen, en daarbij de anonimiteit van de donateur te waarborgen.


Hoe gaat dat in zijn werk?

De donateur bespreekt met ons zijn wensen, zoals welke doelen hij wenst te begunstigen en voor welke bedragen. Dit wordt vastgelegd in een (notariële) schenkingsakte. Afhankelijk van de omvang van de donatie zal Stichting Onderweg voor maximaal 10% van uw gift zelf een goed doel uitkiezen. Een klein deel van de gift (maximaal 2%) wordt bestemd voor dekking van de algemene kosten van Stichting Onderweg. Ieder overschot zal Stichting Onderweg bestemmen voor het goede doel. Stichting Onderweg betaalt géén salarissen en kostenvergoedingen aan bestuurders en wordt verder slechts door vrijwilligers bemand.


Hoe is dat te controleren?

Allereerst kan de donateur dat vast leggen in de schenkingsakte. Alsdan wordt aan verslag gedaan van de bestemming van de giften. Bovendien stelt Stichting Onderweg jaarlijks een jaarverslag op dat voor donateurs ter inzage ter beschikking staat.


Overige vragen ?

Heeft u nog vragen, dan kunt u gerust contact opnemen met de Stichting Onderweg.