“Je bent niet onderweg om aan te komen”

Bestuur/organisatie

Aantal bestuursleden:
Het bestuur bestaat uit 3 leden

Is er een dagelijks bestuur / directie:
Nee

Zijn er personen in dienst:
Nee

Is er een raad van commisarissen / toezichthouders:
Nee

Naam – Titel / Functie

Dr. R.P. Voogd
Voorzitter

Dhr. H. Scheffers
Penningmeester

Dhr. A. Meijer
Secretaris

Beloning

Het bestuur is onbezoldigd